31N
Bora-Komorow. / Braci Baż.
kierunek:
Łoskoń / Zajezdnia
004
104
20057
3
404
504
609
_ - AUTOBUSY NISKOPODŁOGOWE / Low-floor buses / Niederflurbusse