36N
Stroma / Kossaka
kierunek:
Lisia
020
120
220
320
420BD
520BD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2320
_ - AUTOBUSY NISKOPODŁOGOWE / Low-floor buses / Niederflurbusse
B - kurs wydłużony do pętli Belma
D - Kurs do przystanku Belma