18
Strefowa
kierunek:
Syrenki
537
637
70949v
8
9
10
11
12
1339v
14
1510v
16
17
18
19
20
2138
v - kurs wykonuje autobus wysokopodłogowy