211
Konarskie K/Książa
kierunek:
Chwałkowo Kościelne
1553