211
Kiełczyn, Skrzyżowanie
kierunek:
Chwałkowo Kościelne
1555