332
Sędzinko, Skrzyżowanie
kierunek:
Duszniki I, ul.Jana Pawła II
711
831
9
10
11
12
13
14
1506
1631