332
Duszniki, Huby I
kierunek:
Duszniki I, ul.Jana Pawła II
720
840
9
10
11
12
13
14
1515
1640