18
Andersa - Wańkowicza
kierunek:
Podzamcze Jachimowicza-Mando
455mr
530r55mj
630mj55t
730t48s
800u30u
900m30u
100030u
1100u30u
1200t30
1300mr35r
1400j30j45
1500t1037m
1600t30t45
1700m30m
18001530m
1901t29t
2001m31
2101mr
2201j2036
s - kurs tylko do Szczawna-Zdroju (ul.Solicka)
m - kurs do ul.Uczniowskiej (Mando)
r - kurs do ul.Uczniowskiej (Ronal)
j - kurs do ul.Uczniowskiej i ul.Jachimowicza
t - kurs do ul.Uczniowskiej (Toyota)
u - kurs do ul.Uczniowskiej (U.Skarbowy)