18
Al.Podwale - Forteczna
kierunek:
Podzamcze Jachimowicza-Mando
810
9
1025
11
1255
13
14
151034
16
1709
182539
19
2052
21
224158