18
Degaulle'A - Gagarina
kierunek:
Podzamcze Jachimowicza-Mando
520mr55r
620mj55mj
720t55t
825u55u
925m55u
1055u
1125u55u
1225t
1325mr
1400r25j55j
1525t
1602m25t55t
1725m55m
1855m
1923t51t
2023m
2123mr
2223j
m - kurs do ul.Uczniowskiej (Mando)
r - kurs do ul.Uczniowskiej (Ronal)
j - kurs do ul.Uczniowskiej i ul.Jachimowicza
t - kurs do ul.Uczniowskiej (Toyota)
u - kurs do ul.Uczniowskiej (U.Skarbowy)