18
1Maja - Krasickiego
kierunek:
Podzamcze Jachimowicza-Mando
443mr
518r43mj
618mj43t
718t36s48u
818u48m
918u48
1018u48u
1118u48t
121848mr
1323r48j
1418j3348t
1525m48t
1618t48m
1718m48
1818m49t
1951m
2051mr
2151j
2226
s - kurs tylko do Szczawna-Zdroju (ul.Solicka)
m - kurs do ul.Uczniowskiej (Mando)
r - kurs do ul.Uczniowskiej (Ronal)
j - kurs do ul.Uczniowskiej i ul.Jachimowicza
t - kurs do ul.Uczniowskiej (Toyota)
u - kurs do ul.Uczniowskiej (U.Skarbowy)