18
1Maja - II Armii
kierunek:
Podzamcze Jachimowicza-Mando
446mr
521r46mj
621mj46t
721t39s51u
821u51m
921u51
1021u51u
1121u51t
122151mr
1326r51j
1421j3651t
1528m51t
1621t51m
1721m51
1821m52t
1953m
2053mr
2153j
2228
s - kurs tylko do Szczawna-Zdroju (ul.Solicka)
m - kurs do ul.Uczniowskiej (Mando)
r - kurs do ul.Uczniowskiej (Ronal)
j - kurs do ul.Uczniowskiej i ul.Jachimowicza
t - kurs do ul.Uczniowskiej (Toyota)
u - kurs do ul.Uczniowskiej (U.Skarbowy)