14 [] Dw.Centralny (02) 52.228223 21.003378 52.228223 21.003378 []