14 [] Bitwy Warszawskiej 1920 R. (01) 52.211521 20.977267 52.211521 20.977267 []