R9
Legionowo
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
413
51348
647
71158
847
950
1049
11
120550
13
1407
150248
1657
1732
184155s
1942y
2059
21
2246
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA
s - kurs bez zatrzymania na stacjach: W-wa CHOSZCZÓWKA, W-wa PŁUDY, W-wa ŻERAŃ, W-wa PRAGA