R9
Warszawa Wola
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
444
544
622
71747
829
917
1022
1119
1236
1320
1441
1535
1619
1731
1807
191420s
2015y
2130
22
2318
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA
s - kurs bez zatrzymania na stacjach: W-wa CHOSZCZÓWKA, W-wa PŁUDY, W-wa ŻERAŃ, W-wa PRAGA