R9
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
445
545
623
71948
830
918
1023
1121
1237
1322
1442
1536
1621
1732
1808
191522s
2016y
2131
22
2320
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA
s - kurs bez zatrzymania na stacjach: W-wa CHOSZCZÓWKA, W-wa PŁUDY, W-wa ŻERAŃ, W-wa PRAGA