R9
Warszawa Choszczówka
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
417
51852
651
718
80252
954
1053
11
120955
13
1411
150752
16
170236
1845
1946y
20
2103
2250
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA