R9
Warszawa Płudy
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
420
52054
654
722
80554
957
1056
11
121257
13
1414
150955
16
170438
1847
1948y
20
2106
2253
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA