R9
Warszawa Toruńska
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
426
525
60059
728
81059
9
1002
1101
1217
1302
1419
1514
1601
171043
1852
1903s53y
20
2112
2259
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA
s - kurs bez zatrzymania na stacjach: W-wa CHOSZCZÓWKA, W-wa PŁUDY, W-wa ŻERAŃ, W-wa PRAGA