R9
Warszawa Gdańska
kierunek:
Warszawa Zachodnia (Peron 9)
435
535
613
70838
820
908
1013
1110
1227
1311
1432
1526
1610
172258
18
190411s
2006y
2121
22
2310
y - kurs bez zatrzymania na stacji W-wa PRAGA
s - kurs bez zatrzymania na stacjach: W-wa CHOSZCZÓWKA, W-wa PŁUDY, W-wa ŻERAŃ, W-wa PRAGA