R9
Warszawa Wola
kierunek:
Legionowo Przystanek
444c
5
606z
744c
831z
931m
1040c
1125z
1237n
1315m
1420z
1525z
1619c45a
1724m
1830c
1937c
2028m
2131z
2231c
c - kurs do stacji CIECHANÓW
z - kurs do stacji DZIAŁDOWO
m - kurs do stacji MŁAWA
n - kurs do stacji NASIELSK
a - kurs do stacji DZIAŁDOWO z pominięciem stacji: W-wa PRAGA, W-wa ŻERAŃ, W-wa PŁUDY, W-wa CHOSZCZÓWKA i LEGIONOWO PRZYSTANEK